Debattören Per Olof Ekström

Debattören Per Olof Ekström engagerade sig i flera frågor som föreläsare och författare med klara ställningstaganden i romanerna; frågor som nu för tiden känns självklara för många:   

LANDSBYGDENS BÄSTA.

Landsbygdens bästa är naturligt och återkommer i många av Per Olof Ekströms böcker. Han menade att även om städerna växte och industri och annan produktion krävde arbetskraft, så måste också modernäringen fungera och ges klara och fungerande villkor. Han var kritisk till en del inkonsekvent och dålig statlig styrning. Många år senare lade staten ner sina strukturenheter och en utvärdering visade att de gjort mer skada än nytta när det gällde att styra det svenska jordbruket in i framtiden.

ÖPPENHET FÖR UTVECKLING OCH KULTUR ÄVEN PÅ LANDSBYGDEN

Alla berörda håller idag med och gör sitt bästa för att det skall bli så bra som möjligt i bygden. När bygdegården i Gestad byggdes ut och moderniserades för några år sedan gjordes stora ideella insatser av föreningsmänniskor i alla åldrar. Några generationsmotsättningar märktes inte.

UNGDOMENS RÄTT ATT DRIVA PÅ, IFRÅGASÄTTA OCH GÅ SIN EGEN VÄG

Dagens äldre har – som första generation – haft sin egen ungdomskultur och frågan ligger på en lugn och sansad nivå för det allra mesta.

OLIKA GRUPPERS FÖRSÖK TILL OMOTIVERAT INFLYTANDE

På femtiotalet fördes Gestad in i Brålanda kommun och sedan 1974 ingår Gestad i Vänersborgs kommun. Inflytandet följer den vanliga partistrukturen. Det görs få övertramp mot de demokratiska spelreglerna; inom både politiken och föreningslivet.

Per Olof Ekström blev med tiden ”Debattören som fick rätt” på område efter område!

Debatten i Nuntorps lantmannaskola i Brålanda

En vida beryktad debatt ägde rum i maj 1952 då den kände prästen Grände från Tvååker i Varberg debatterade med den unge Per Olof Ekström på Nuntorps lantmannaskola i Brålanda. Grände kritiserade den osympatiska bilden av präster som Ekström gestaltat i sin bok Sommardansen. Det var fullsatt och en stor händelse som man kom i håg långt senare. Till och med Dagens Nyheter var på plats för att rapportera vad som sades!

Läs gärna mer under "Per Olof Ekströms hemtrakt" om hur hans uppväxt och hembygd påverkade hans åsikter som han debatterade om.