Per Olof Ekström i media

Genom åren har det skrivits åtskilliga artiklar om Per Olof Ekström i många tidningar i både Sverige och övriga världen. De finns exempelvis i biblioteks arkiv.

Per Olof Ekströmsällskapet håller på att sammanställa förteckningar över artiklar, utklipp och recensioner skrivna om Per Olof Ekström. Här är en förteckning som fylls på efter hand:

Förteckning över artiklar med mera skrivna om Per Olof Ekström
  

 

Nedan är några exempel på nyare artiklar om Per Olof Ekström i medier. Av rättighetsskäl kan vi tyvärr inte publicera artiklarna här.

Artikel om Per Olof Ekström i Kvällstunden 2013  

Artikel om Per Olof Ekström i Tidsfördrif 1963-01-22

Artikel om Per Olof Ekström i Dalslänningen 2013-08-09 

Artikel Bonden som gjorde succé Vänersborgaren 2013-10-09 

Artikel P-O Ekströms liv blir teater Melleruds nyheter 2013-10-09   

Recension om Arsenik och nattvardsvin i Vasabladet 1971-02-17

Recension om Den tjugotredje i Vasabladet 1974-11-27

Recension om En stad ovan molnen 1974-08-22

Recension om Väntans år i Perspektiv nr 9 1964