Per Olof Ekström i media


Genom åren har det skrivits åtskilliga artiklar i många tidningar i både Sverige och världen. De finns exempelvis i biblioteks arkiv.

En sammanställning har börjat göras av Per Olof Ekströmsällskapet och Per Olof Ekströms familj. Välkommen att kontakta oss via e-post kontakt@perolofekstrom.se om du har frågor.