Per Olof Ekströmsällskapet


Per Olof Ekströmsällskapet bildades 1988 för att bevara och sprida kännedom om Per Olof Ekström och hans verk.


På årsmötet 29 oktober 2017 i Gestad Bygdegård beslutades bland annat att lägga ner föreningen Per Olof Ekströmsällskapet för att i stället bli en sektion, med samma namn i Gestad Bygdegårdsförening.


Per Olof Ekströms familj har skänkt en väggprydnad som föreställer sommardans till Per Olof Ekströmsällskapet. Den hänger på väggen i Gestad bygdegård.


I Gestad bygdegård finns ett rum iordningställt med arkiv med böcker som Per Olof Ekström skrivit samt tidningsartiklar som belyser hans tid och gärning. Förutom detta arkiv finns flera av Per Olof Ekströms böcker på biblioteken i Brålanda och Vänersborg.


Insamling av minnen

Insamling av minnen från Per Olof Ekströms ungdomstid och annan information görs genom intervjuer med personer som kände Per Olof. Alla som har ett bidrag eller vet någon som umgicks med Per Olof är välkomna att höra av sig.


Kontaktpersoner

Carina Håkansson: Telefon 0521-320 22

Roy Andersson: Telefon 0709-10 71 84